Algemeen

De eerste afspraak

Om een goed inzicht te krijgen in wat de beste behandeling voor iemand is, wordt de eerste keer altijd een "intake" gehouden. Dit kan uit de volgende onderdelen bestaan:

  • anamnese 
  • inspectie
  • functieonderzoek
  • palpatie
  • behandelplan opstellen

De gegevens die hieruit voortkomen, worden geregistreerd (in een beveiligd en vertrouwelijk dossier). "Meten is weten".

Mocht het nodig zijn, dan zal ik het advies geven om naar een (huis)arts, fysiotherapeut of andere hulpverlener te gaan.

Een consult/ behandeling bij isomyo is niet bedoeld als vervanging van medisch(e) advies of behandeling. In geval van twijfel dient altijd de behandelend arts geraadpleegd te worden.

klacht- en tuchtrecht

Alle bij de NVST aangesloten Bowentherapeuten zijn geschoolde professionals. De kwaliteit en professionaliteit van de leden wordt door de NVST bevorderd, gestimuleerd en gehandhaafd door het kwaliteitsbeleid van de NVST. Na- en bijscholing, intervisie, visitatie en een klacht- en tuchtregeling zijn belangrijke onderdelen van het kwaliteitsbeleid.